شهردار خرمشهر در اقدامی زشت و عجیب،نام خرمشهر را عوض کرد!
شهردار خرمشهر در اقدامی زشت و عجیب،نام خرمشهر را عوض کرد!
شهردار خرمشهر در اقدامی عجیب و ناپسند نام این شهر را عوض کرد!

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ کانال تلگرامی اصلاحات نیوز در خبری نوشت:‍ شهردار خرمشهر در اقدامی عجیب و ناپسند نام این شهر را عوض کرد!

این موضوع با واکنش تند کاربران در فضای مجازی روبرو شده است.

یکی از کاربران در این رابطه نوشت:

آقای شهردار خرمشهر؛ امروز سوم خرداد است؛هزاران جوان،زن و مرد ایرانی برای آنکه خرمشهر را از دست دشمن پس بگیرند،جان‌شان را تقدیم کرده‌اند. شما حق نداری نام خرمشهر را عوض کنی!