قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد نایب رئیس اول و دوم مجلس شدند
قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد نایب رئیس اول و دوم مجلس شدند
علی نیکزاد نماینده اردبیل و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد، نایب رئیس اول و دوم  مجلس یازدهم شدند.
  • منبع خبر : خانه ملت