تصاویر کمتر دیده شده از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
تصاویر کمتر دیده شده از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
تا امروز تصاویر بسیار کمی از قیام 15 خرداد پیدا شده که آن‌ها را می‌بینیم.
  • منبع خبر : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی