سحر تبر خطرناک تر است یا «اکبر طبر»
سحر تبر خطرناک تر است یا «اکبر طبر»
به محض دستگیری سحر تبر بخش 20‌و30 سیما علیه او گزارشی منتشر می‌کند و همه اتهامات را علیه او ردیف می‌کند. اما در مورد اکبر طبر می‌بینیم که حتی در دادگاه گفته نمیشود که او بابت دریافت صدها میلیارد تومان ملک و پول از دیگران، چه خدماتی به آنها ارائه داده است؟

به گزارش سایت خبری مدآرا: درباره دادگاه اکبرطبری زیاد گفته شده و گفته خواهد شد. اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید این است که دست کم برای بخش‌هایی از مجموعه حاکمیت در ایران نظارت بر سحر تبرها اهمیتش بیشتر از اکبر طبرها است.

این روزها که پرونده اکبر طبری‌پور در جریان بررسی قرار گرفته، هر کس به طریقی در حال توجیه این مساله است که «اگر طبری انقدر فاسد بوده چطور سالیان طولانی در قوه قضائیه حضور داشت است؟» یکی از توجهیات از سوی محسنی اژه‌ای مطرح شد. آنها معتقد بودند که طبری بسیار پیچیده عمل می‌کرد و طبیعی بود که متوجه نشوند. درحالی که دادگاه نشان می‌دهد اتفاقا طبری بسیار هم ساده و روان عمل می‌کرده. پولدارهای فراوانی بودند که ملک و پول به نام طبری می‌کردند. ظاهرا تنها به خاطر اینکه از او خوششان می‌‌آمد.

اینکه گفته شود: نظارت بر سحر تبر و اکبر طبر(ی) هرکدام جای خود دارد هم توجیه کننده مساله نیست. موضوع توان و نیرویی است که بر روی نظارت بر هرکدام از این دو نوع افراد گذاشته میشود؟ از نظر ناظران ظاهرا سحر تبر بسیار خطرناک‌تر از اکبر طبر بود. چراکه تاکنون با هزاران سحر تبر برخورد شده است. اما اکبر طبر(ی) با وجود آنکه (به اذعان در دادگاه) مورد اتهام هم بود، اما هیچ وقت محکوم نمیشود.

اگر سئوال را تغییر دهیم وضعیت واضح‌تر میشود. آیا سحر تبر برای کشور خطرناک‌تر است یا اکبر طبر؟ طبیعی است که اکثریت به خطرناک‌تر بودن اکبر طبر نسبت به سحر تبر گواهی خواهند داد. اما واقعیت این است که میزان انرژی و امکاناتی که برای رصد و مجازات سحر تبرها گذاشته میشود آنقدر هست که به سرعت به آنها برسند. اما اکبر طبرها در نزدیک‌ترین محل‌ها به اصحاب قدرت و در درون سیستم سالها به فساد ادامه میدهند. در عوض سحر تبرها بسیار زودتر از اکبر طبرها دستگیر میشوند.

از همه مهمتر اینکه، به محض دستگیری سحر تبر بخش ۲۰‌و۳۰ سیما علیه او گزارشی منتشر می‌کند و همه اتهامات را علیه او ردیف می‌کند. اما در مورد اکبر طبر می‌بینیم که حتی در دادگاه گفته نمیشود که او بابت دریافت صدها میلیارد تومان ملک و پول از دیگران، چه خدماتی به آنها ارائه داده است؟ چه کسانی در این میان دخیل بودند؟ سایر قضات (غیر از قاضی منصوری) که در پرونده دخیل بودند و به اکبر طبر در زدن ریشه‌های اعتماد عمومی کمک کردند، چه کسانی بودند؟ چرا آنها علنی محاکمه نمیشوند؟ مجموعا رفتار صورت گرفته اثبات می‌کند که عده‌ای گمان می‌کنند این سحر تبر است که خطرناک است.

اکبر طبرها اما استثنائاتی شمرده میشوند که باید سریعا هم پرونده آنها جمع و جور شود. یا مانند عیسی شریفی پرونده آنها به دادگاه نظامی ارسال شود که به دور از چشم ملت جلسات آن برگزار گردد.

یک تفاوت مهم دیگر اکبر طبرها و سحر تبرها هم این است که سحر تبرها در اولین فرصت از کشور خارج میشوند. اما اکبر طبرها می‌مانند و در آینده به انواع مختلف بار دیگر به سیستم وارد شده و یا از کنار آن ارتزاق می‌کنند.

 

  • منبع خبر : امتداد