علیرضا زاکانی تَکرار کرد: اکبر طبری جزو مجاهدین خلق بود
علیرضا زاکانی تَکرار کرد: اکبر طبری جزو مجاهدین خلق بود
علیرضا زاکانی نماینده قم در دوره یازدهم مجلس با اشاره به پرونده اکبر طبری؛ معاون سابق قوه قضائیه ادعای عجیبی را درباره وی مطرح کرده است.
  • منبع خبر : توییتر