فیلم | توضیحات مهم رئیس سازمان سنجش درباره کنکور۹۹
فیلم | توضیحات مهم رئیس سازمان سنجش درباره کنکور۹۹
خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:در حال حاضر کنکور از حالت علمی به حالت سیاسی تبدیل شده است مصوبه ای برای لغو کنکور در دستور کار نیست.
  • منبع خبر : صداوسیما