کنایه مجری صداوسیما به رئیس سازمان سنجش+فیلم
کنایه مجری صداوسیما به رئیس سازمان سنجش+فیلم
کنایه مجری صداوسیما به رئیس سازمان سنجش: عدم حضور و پاسخگو نبودن شما مثل رفتار بچه های ۷ ساله است.
  • منبع خبر : برترین ها