تبلیغات نامزدهاى انتخابات به فضاى مجازى منتقل مى شود
تبلیغات نامزدهاى انتخابات به فضاى مجازى منتقل مى شود
معاون سیاسی وزیر کشور: پیشنهاد کردیم که با توجه به شرایط موجود تبلیغات به فضای مجازی انتقال شود.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ جمال عرف معاون سیاسى وزیر کشور گفت: نگرانی به جایی است که ممکن است نامزدها در فرصت چند روزه برای تبلیغات انتخاباتی موجب ایجاد تجمعاتی شوند که این تجمعات به شیوع کرونا دامن بزند. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که با توجه به شرایط موجود تبلیغات به فضای مجازی انتقال شود. اگر پیشنهاد وزارت کشور مورد تایید ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین شورای نگهبان قرار بگیرد، نامزدها دیگر مثل سابق اجازه تبلیغات میدانی نخواهند داشت.

  • منبع خبر : ایرنا