«خانواده طالقانی» به مخالفت فرمانداری با نام‌گذاری خیابانی به نام اعظم طالقانی واکنش نشان داد/ طالقانی نیازی به شناخته شدن توسط شما ندارد
«خانواده طالقانی» به مخالفت فرمانداری با نام‌گذاری خیابانی به نام اعظم طالقانی واکنش نشان داد/ طالقانی نیازی به شناخته شدن توسط شما ندارد
در پی مخالفت فرمانداری برای نام‌گذاری معبری به نام اعظم طالقانی، خانواده این فعال سیاسی و حوزه زنان نامه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ به دنبال مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری خیابانی به نام مهندس بازرگان و اعظم طالقانی؛ خانوده طالقانی در متنی که در اختیار سایت مدآرا قرار داده است نوشت:

«به نامِ خداوندِ عزت آفرین و عزت بخش

شنیده شد که فرمانداری تهران طی نامه ای به شورای شهر با نام گذاری معابر بنام بازرگان و اعظم طالقانی، به علت اینکه کسی آنها را نمی شناسد، مخالفت کرده است.

اگرچه این عدمِ شناخت را در مهجوریت‌شان، در بیانِ تاریخِ معاصر در رسانه‌های رسمی، می‌توان عذر آورد، ضمنِ یادآوری اینکه خانواده طالقانی قبل از اعلامِ عدم شناختِ فرمانداری، طی نامه مورخ  ۹۹/۰۵/۲۸ مخالفت خود را به دلایلِ خاص، با نام‌گذاری معبری به نامِ اعظم طالقانی، به شورای شهر اظهار کرده است، اعلام می‌دارد، آنها نیاز به شناخته شدن توسط این افراد ندارند.

حماسه مقاومت دلیرانه و طنینِ فریادهای ایشان در طولِ مبارزات و کارنامه درخشان‌شان در حیاتِ پس از انقلاب، برای حق‌طلبان و حافظانِ حدودِ الهی و مبارزانِ راه عدالت و مساوات، آینه درخشانی است که کوردلان را در ادراکِ آن راهی نیست.»

  • منبع خبر : مدآرا