اداره کل ارشاداسلامی استان همدان: لغو مجوز اکران تصاویر استاد شجریان کار ما بود/ سند
اداره کل ارشاداسلامی استان همدان: لغو مجوز اکران تصاویر استاد شجریان کار ما بود/ سند
مجوز نصب بیلبوردهای حاوی تصاویر استاد شجریان را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان باطل کرده است.

به گزارش گروه تحلیل خبر سایت مدآرا؛ پس از انتشار خبر جمع‌آوری شبانه تصاویر استاد شجریان از بیلبوردهای همدان آن هم حداقل هشت روز قبل از اتمام مجوز؛ تحریریه سایت مدآرا به نامه معاون رسانه اداره کل ارشاد استان همدان دست پیدا کرده است که در آن قید شده مجوز اکران تصاویر استاد شجریان لغو شده است.

وحید علی ضمیر، معاون خدمات شهری شهرداری همدان هم روز گذشته با تایید این خبر و با بیان اینکه جمع‌آوری بیلبوردهای حاوی تصاویر استاد شجریان از سطح شهر هیچ ارتباطی به شهرداری همدان ندارد، گفته بود “اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مجوز این امر را صادر و آن را باطل کرده است.”