روایت صداوسیما از ماجرای مرگ «مهرداد سپهری»
روایت صداوسیما از ماجرای مرگ «مهرداد سپهری»
گزارش صداوسیما از بررسی نحوه مرگ مهرداد سپهری که در جریان دستگیری توسط نیروی انتظامی فوت شد را مشاهده کنید.
  • منبع خبر : سیمانیوز