کیهان: آمریکا به علت بحران‌های چند‌گانه با خطر فروپاشی رو‌به‌روست
کیهان: آمریکا به علت بحران‌های چند‌گانه با خطر فروپاشی رو‌به‌روست
روزنامه کیهان به اظهارات رئیس ‌سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره دخالت ایران در انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش گروه تحلیل خبر سایت خبری مدارا؛ روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروزش نوشت:

گفت: جان رتکلیف، رئیس ‌سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفته است «ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت می‌کند و با تحریک شهروندان آمریکایی قصد دارد در آمریکا جنگ داخلی راه بیندازد».
گفتم: این همان ایران است که ۴۱ سال پی‌در‌پی
با همه توان به جانش افتاده‌اند ولی نه فقط نتوانسته‌اند
هیچ غلطی بکنند بلکه امروز در معادلات جهانی به جایگاهی رسیده که از دخالتش در انتخابات آمریکا نگرانند!
گفت: بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند، آمریکا به علت بحران‌های چند‌گانه با خطر فروپاشی رو‌به‌روست و برای سرپوش نهادن بر این واقعیت، دیگران را به مداخله در امور داخلی خود متهم می‌کند.
گفتم: کشیش برای دانش‌آموزان می‌گفت همه ما فرزندان حضرت آدم هستیم. دانش‌آموزی که پدرش از طرفداران داروین بود گفت؛ پدر مقدس! ولی پدر من می‌گوید ما از نسل میمون هستیم! کشیش گفت؛ ببین فرزندم، ما با مسائل خانوادگی شما کاری نداریم!

  • منبع خبر : مدآرا