غضنفرآبادی: منتظر شکایت دولت از «ذوالنوری» منتظر می مانیم!
غضنفرآبادی: منتظر شکایت دولت از «ذوالنوری» منتظر می مانیم!
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد که منتظر شکایت دولت از نمایندگان می مانیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛«موسی غضنفرآبادی»، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه با “ورود هیات نظارت، بر رفتار نمایندگانی که به رییس جمهور توهین کردند” گفت:هنوز از سوی دولت شکایتی به هیئت نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان می مانیم.

او در خصوص ورود هیات نظارت به اظهارات ذوالنوری گفت: در موضوعاتی که فرد خاصی مطرح نباشد، هیات ورود می کند اما اظهارات ذوالنوری طرف دارد و این نیاز به شکایت دولت دارد و باید از سوی دولت، اقدام شود.

این عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با طرح شفافیت آرا نمایندگان‌ گفت: کارگروه در این زمینه بررسی ها و رسیدگی هایی را به انجام رساند و مواد این طرح در کمیسیون آیین نامه قرائت می شود، نظرات و پیشنهادات پیرامون این طرح از نمایندگان اخذ می شود و شاید تا دو هفته دیگر، بررسی ها در کمیسیون به پایان برسد.

او در رابطه با اینکه آیا ممکن است این طرح برای نماینده تبعات سیاسی به همراه داشته باشد، گفت: ممکن است، شفافیت در برخی آراء تبعاتی را برای نمایندگان به همراه داشته باشد. البته برخی از آرا اکنون در آیین نامه به صورت محرمانه است و تشخیص حد و حدود آن به نماینده بستگی دارد. ممکن است نمایندگان در پیشنهادات خود خواستار باشند که برخی آرا به صورت محرمانه باشد.

این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: شفافیت جزیی از طرح است و شفافیت در سفر و مسایل اقتصادی نمایندگان از دیگر مسایل در شفافیت هستند. ممکن است تبعات سیاسی برای یک نماینده به این صورت باشد که در حوزه انتخابیه به او کمتر کمک شود و با او همکاری صورت نگیرد. بعید است این طرح، دستاویزی برای تسویه حساب‌ سیاسی شود.

  • منبع خبر : برنا