الهام علی ‌اف باز هم تاریخ ایران تحریف کرد
الهام علی ‌اف باز هم تاریخ ایران تحریف کرد
الهام علی اف رئیس بخشی از اراضی جدا شده از خاک ایران به واسطه قراردادهای ترکمانچای و گلستان مدعی تحریف هویت مسجد ایرانی شوشا توسط ایران شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ وی در اظهاراتی گستاخانه مدعی شده مسجد شوشا هویت ایرانی ندارد و متعلق به باکو است و ایران تاریخ این مسجد را تحریف کرده!

  • منبع خبر : اصلاحات نیوز