دادستان کل کشور: وزیر ارتباطات تنها به اتهام نبستن اینستاگرام احضار نشده است
دادستان کل کشور: وزیر ارتباطات تنها به اتهام نبستن اینستاگرام احضار نشده است
منتظری، دادستان کل کشور گفت: وزیر ارتباطات تنها به اتهام نبستن اینستاگرام احضار نشده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ منتظری، دادستان کل کشور گفت: وزیر ارتباطات تنها به اتهام نبستن اینستاگرام احضار نشده است.

مکتوب به ایشان اعلام شده که یکسری محدودیتها در فضای مجازی اعمال کنند که نکرده‌اند

  • منبع خبر : صداوسیما