مجلس پزشکان مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی کرد
مجلس پزشکان مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی کردند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه و در شانزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰ با ‌بخش جز الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

  • منبع خبر : ایرنا