جولان مدیر احمدی نژادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
جولان مدیر احمدی نژادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در سال های اخیر متاسفانه این سازمان به دلیل حضور مدیران ناهماهنگ با سیاست های دولت در راس این شرکت بزرگ صنعتی شاهد برخی نابسامانی ها در حوزه صنعتی به ویژه خودرو هستیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) وابسطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از سازمان های مهم در ایجاد صنایع بزرگ و تحرک صنایع وابسته خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، دریایی، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، هوایی، تولید انرژی و نیروگاه‌ها می باشد که نشان دهنده اهمیت این سازمان در حوزه صنعتی کشور است.

در سال های اخیر متاسفانه این سازمان به دلیل حضور مدیران ناهماهنگ با سیاست های دولت در راس این شرکت بزرگ صنعتی شاهد برخی نابسامانی ها در حوزه صنعتی به ویژه خودرو هستیم.

حسن شیخ نیا، معاون فعلی مالی و اقتصادی این سازمان که از مدیران نزدیک به محمود احمدی نژاد می باشد و در سابقه کاری خود مدیرکلی حوزه شهرداری تهران در دوره احمدی نژاد، حضور در نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم و دهم و معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت احمدی نژاد دارا می باشد از جمله این مدیران است که به گواه پرسنل این سازمان عنان کار را از محسن صالحی نیا مدیرعامل و رئیس هیات عامل این سازمان گرفته و نقش اصلی را در تصمیم گیری های این سازمان عریض و طویل بر عهده دارد.

آنگونه که از شواهد و برخی عزل و نصب ها در شرکت های زیر مجموعه این سازمان بزرگ صنعتی دیده می شود، شیخ نیا به دنبال برکناری مدیران همسو با دولت روحانی و جایگزینی مدیران مورد وثوق خود در این شرکت ها می باشد و نقش تعیین کننده ای برای خود در عزل و نصب ها قائل می باشد.

سئوالی که از وزیر صمت باید پرسید آن است که آیا عزل مدیران موافق و هم سو با دولت و نصب مدیران منتصب به دولت نهم و دهم در چنین شرایطی که دولت در ماه های پایانی خود به سر می برد چه توجیهی دارد؟ قطعا انتصاب اینگونه مدیران در مسئولیت های مهم صنعتی خسارت های جبران ناپذیری بر صنعت کشور خواهد بود که امیدواریم در شرایط کنونی کشور که تحریم های ظالمانه بر روی صنعت تاثیرات قابل توجه ای داشته است از اینگونه انتصابات جلوگیری شود تا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تصمیمات خلق الساعه بیش از این آسیب نبیند.

  • منبع خبر : سایت خبری مدارا