غرضی: کسانی در گذشته در حکومت بودند کاری برای مردم نکردند
غرضی: کسانی در گذشته در حکومت بودند کاری برای مردم نکردند
کاندیدا اسبق ریاست جمهوری گفت: نسل امروز برای شرکت در انتخابات دقیقه 90 تغییر کرده اند و آن زیرسازی که در مردم بود مبنی بر اینکه در دقیقه 90 تکلیف خود را بشناسند از بین رفته چون مجموعه انتخابات و کسانی که قدرت را به دست گرفته اند، چوپان دروغگو شده اند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ «محمد غرضی»، کاندیدا اسبق ریاست جمهوری، در خصوص عوامل موثر در کاهش مشارکت مردم گفت: رفتار احزاب و گروه ها به خصوص اصلاح طلب و اصولگرا به گونه ای بوده که دائم مردم را به صحنه دعوت کرده و رای مردم را گرفتند و بعد مشابه یکدیگر کار کردند. این مسئله باعث شد دائم حقوق عامه ضایع و حقوق امتیازطلب ها، رانت خوارها و احزاب و گروه های خاص تامین شود. اینجاست که کم کم مردم نسبت به رعایت حقوق ملت یک مقداری شک کرده و در انتخابات شرکت نکردند و خود کرده را تدبیر نیست.

او افزود: در حال حاضر برخی اشخاص سوابقشان روشن است و پیداست چه کار کردند اما باز هم محتاج به رای مردم هستند و از سوی دیگر احساس مردم این است که رفتار این گروه ها، شبیه هم بوده و امتیازات را بین خودشان تقسیم می کنند و امتیازات را از عامه مردم به سمت خاصه جلو می برند که در اینجاست که رانت خواری، گرانی و گرفتاری برای عامه مردم وسیع می شود. من اخیرا دقتی کردم شما می توانید به این حرف استناد کنید در ایران حقوق کارگر نزدیک به سه میلیون تومان در ماه است و اگر دلار را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم ۱۵۰ دلار می شود، این در حالی است که حقوق کارگر در پاکستان ۱۷۵ دلار، افغانستان ۲۰۰ دلار، عراق بیش از ۳۰۰ دلار و ترکیه بیش از ۵۰۰ دلار است.

او عنوان کرد: ملت ایران دارای منابع رو زمینی و زیرزمینی فراوان هستند. در مقایسه با همسایه ها، حقوق کارگران که هرسال در اسفندماه تعریف می شود، ۳ میلیون تومان است که ۱۵۰ دلار می شود. بنابراین احساس عامه مردم بر این است که دستگاه ها به جای اینکه حقوق عامه را حفظ کنند حقوق خود را حفظ می کنند و دائم امتیاز برای خودشان تثبیت می شود.

این چهره سیاسی اضافه کرد: بخش دیگر مردم و انقلاب هستند، در سال ۵۷ جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود، ۶ میلیون نفر امام راحل استقبال کردند و دولت تشکیل دادند و یک ششم جمعیت شد. سال بعد امام به رحمت خدا رفتند، کشور که ۴۷ میلیون جمعیت داشت، ۹ میلیون نفر ایشان را مشایعت کردند و به بهشت زهرا بردند یعنی یک پنجم جمعیت شد. ۴۰ سال بعد حاج قاسم شهید شد، کشور ۸۰ میلیون جمعیت داشت ۲۵ میلیون نفر یعنی یک سوم جمعیت ایشان را مشایعت کردند. یعنی کشور داری توسط مردم هر روز بهتر شده؛ مردم به انقلاب وفادار هستند اما نسبت به امتیازطلبان بی وفا هستند.

او با بیان اینکه نسل عوض شده است، خاطرنشان کرد: نسل امروز برای شرکت در انتخابات دقیقه ۹۰ تغییر کرده اند و آن زیرسازی که در مردم بود مبنی بر اینکه در دقیقه ۹۰ تکلیف خود را بشناسند از بین رفته چون مجموعه انتخابات و کسانی که قدرت را به دست گرفته اند، چوپان دروغگو شده اند.

غرضی ادامه داد: چپ نمی تواند دولت نگه دارد راست نمی تواند ملت نگه دارد فقرا کشور را اداره می کنند و با دشمنان داخلی و خارجی می جنگند.

او در خصوص انتخابات نیز خاطرنشان کرد: کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند ثبت نام می کنند. من هم امیدوار هستم بتوانم ثبت نام کنم و مطالبی که ذکر کردم به عرض مردم برسانم و بگویم در گذشته شخصیت ها، احزاب و گروه ها با مردم رفتار خوبی نداشتند و این مجموعه باید جایگاه خود را به کسانی که حقوق عامه را رعایت می کنند، تحویل دهند. کسانی در گذشته در حکومت بودند کاری برای مردم نکردند بلکه از اقتدار خود استفاده کردند که دوره آنها تمام شده است.

  • منبع خبر : برنا