چرا ۸ مارس روز جهانی زن نام گذاری شده است؟
چرا ۸ مارس روز جهانی زن نام گذاری شده است؟
روز جهانی زن در واقع به منزله اتحاد زنان دنیا در برابر حقوق خود و تساوی حقوق با مردان است. این تساوی حقوق شامل همه زمینه‌ها همچون موارد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

روز جهانی زن در سال ۱۹۷۷ توسط ایرینا بوکوا مدیر کل یونسکو اعلام شد و علت این نامگذاری تظاهرات گسترده زنان در اروپا برای رعایت تساوی حقوق زن و مرد، کار و برابری بود. البته در آغاز قرن بیستم با حق رای زنان شرایط کاری و برابری حقوق بهبود یافت و تظاهرات نیز کاهش یافت.

سازمان ملل  ۱۹ مارس، آخرین یکشنبه ماه فوریه، ۱۵ اوریل و ۲۳ فوریه را برای این مناسبت انتخاب کرد و علت نامگذاری این روزها به شرح ذیل است:

در سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ دانمارک شرکت‌کنندگان در دومین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها تصمیم گرفتند یک روز سال را روز جهانی زنان نامگذاری کنند که این طرح با رای ۱۰۰ زن از ۱۷ کشور تصویب شد. البته در این کنفرانس تاریخ دقیقی برای روز زن مشخص نشد.

در سال ۱۹۱۱ در برخی کشورهای اروپایی همچون اتریش، دانمارک، آلمان وسوئیس در ۱۹ مارس با شرکت زنان و مردان به قانون حق رای زنان، حقوق کاری، آموزش‌های شغلی و تبعیض کاری اعتراض شد و این روز را روز زن  نامیدند .

در سال ۱۹۱۵ زنان از ۱۲ کشور در ۱۵ اوریل در هلند به منزله اعتراض علیه جنگ جهانی اول جمع شدند. البته در هشتم مارس همان سال نیز راهپیمایی دیگری علیه جنگ توسط زنان برگزار شد.

در سال ۱۹۱۷ زنان کارگر در ۲۳ فوریه ( البته این تاریخ در تقویم ارمنستان هشتم مارس است) به خیابان‌ها آمدند و اعتصاب عمومی با نام “نان و صلح”  صورت گرفت.

در سال ۱۹۷۵ در ایالات متحده هشتم مارس روز جهانی زن نامیده شد.

در سال ۱۹۷۷  سازمان ملل در مجمعی، هشتم مارس را که با تاریخ‌ رویدادهای ملی و تاریخی زنان مرتبط بود روز جهانی زن نامید.

  • منبع خبر : برنا