حسین هدایتی در دادگاه: با ورزشکاران کاری نداشته باشید، پول‌های آنها را خودم می‌دهم
حسین هدایتی در دادگاه: با ورزشکاران کاری نداشته باشید، پول‌های آنها را خودم می‌دهم

حسین هدایتی امروز دوباره در جلسه دادگاه حاضر شد. به گزارش سایت خبری مدآرا حسین هدایتی عابر بانک پرسپولیس به جرم اخلالگر اقتصادی دستگیر شد و دادگاه او در حال پیگیری است. دادستان از کسانی که از هدایتی هدیه یا پول دریافت کرده بودند خواسته بود تا آن هدایا را برگردانند اما هدایتی در جلسه امروز دادگاه […]

حسین هدایتی امروز دوباره در جلسه دادگاه حاضر شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا حسین هدایتی عابر بانک پرسپولیس به جرم اخلالگر اقتصادی دستگیر شد و دادگاه او در حال پیگیری است. دادستان از کسانی که از هدایتی هدیه یا پول دریافت کرده بودند خواسته بود تا آن هدایا را برگردانند اما هدایتی در جلسه امروز دادگاه از دادستان خواست تا کاری با ورزشکاران نداشته باشند و خودش آن پولها را تسویه می کند.