مافی:تحقق تمرکز زدایی موجب کاهش تسلط بر امور می شود
مافی:تحقق تمرکز زدایی موجب کاهش تسلط بر امور می شود

عضو فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد برخی افراد احساس می کنند تحقق تمرکززدایی موجب کاهش تسلط بر امور می شود در حالی که باید اعتماد بیشتری به استانداران کنیم تا شاهد توسعه مناطق مختلف کشور باشیم. به گزارش سایت خبری مدآرا پروانه مافی در رابطه با ضرورت تمرکز زدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، […]

عضو فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد برخی افراد احساس می کنند تحقق تمرکززدایی موجب کاهش تسلط بر امور می شود در حالی که باید اعتماد بیشتری به استانداران کنیم تا شاهد توسعه مناطق مختلف کشور باشیم.


به گزارش سایت خبری مدآرا پروانه مافی در رابطه با ضرورت تمرکز زدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: هر چقدر از تمرکزگرایی دور شویم و به استانداران اعتماد کنیم حتما شاهد توسعه و رشد مناطق مختلف کشور خواهیم بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استانها و مناطق مختلف کشور به دلایلی همچون موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و غیره تفاوت های زیادی دارند از این رو نمی توان به صورت متمرکز از تهران برای آنها برنامه ریزی کرد، اظهار کرد: بنابراین باید برای اداره کشور به سمت تفویض اختیار وسیع تری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به برنامه ریزی بر اساس آمایش سرزمین امری ضروری و حیاتی است، ادامه داد: متاسفانه طی سال های گذشته نسبت به مولفه های آمایش سرزمین توجه مناسبی نشده است از این رو  برای بهبود شرایط چاره ای جزء افزایش اختیار استانها وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: تمرکززدایی صرفا با جابجایی وزارتخانه های کشور محقق نمی شود و به وضوح می توان گفت که حواشی آن بیشتر از فوایدش خواهد بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع تفویض اختیار بیشتر به استانها طی سال های مختلف مطرح بوده اما هیچگاه کلید نخورده است، افزود: در واقع برخی افراد کار را ملک خود می دانند لذا متاسفانه نیازها و منافع ملی را به خوبی درک نمی کند از این رو تصور می شود در تمرکززدایی تسلط بر امور کاهش می یابد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفویض اختیار به استانها باید بر اساس ویژگی های بومی آن مناطق باشد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال شرایط استان های مرزی با استانهای مرکزی متفاوت است لذا اختیارات نیز باید بر اساس نیازها و ظرفیت های واگذار شود./خانه ملت