کیهان: از کی تا حالا، تن دادن به زورگویی و باج‌خواهی دشمن را «صبر» نامیده‌اند؟!
کیهان: از کی تا حالا، تن دادن به زورگویی و باج‌خواهی دشمن را «صبر» نامیده‌اند؟!

روزنامه کیهان نسبت به بیان «صبر استراتژیک» توسط برخی سیاسیون واکنش نشان داد. به گزارش سایت خبری مدآرا، کیهان در ستون گفت و شنود امروش نوشت: گفت: این «صبر استراتژیک»! دیگر چیست که بعضی‌ها از داخل و خارج ادعا می‌کنند دولت ما در مقابل آمریکا به صبر استراتژیک! روی آورده است؟! گفتم: منظورشان این است که […]

روزنامه کیهان نسبت به بیان «صبر استراتژیک» توسط برخی سیاسیون واکنش نشان داد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، کیهان در ستون گفت و شنود امروش نوشت:

گفت: این «صبر استراتژیک»! دیگر چیست که بعضی‌ها از داخل و خارج ادعا می‌کنند دولت ما در مقابل آمریکا به صبر استراتژیک! روی آورده است؟!
گفتم: منظورشان این است که با خروج آمریکا از برجام، ایران به جای اینکه از خودش واکنشی نشان بدهد و حق ضایع شده خود را مطالبه کند، فقط سکوت کند و این یعنی «صبر استراتژیک»!
گفت: از کی تا حالا، تن دادن به زورگویی و باج‌خواهی دشمن را «صبر» نامیده‌اند؟!
گفتم: می‌خواهند سرمان را شیره بمالند تا هر بلایی سرمان آوردند، دَم نزنیم و تحمل کنیم!
گفت: مگر قرار است چند بار فریب بخوریم؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو چشمش به پوست موز افتاد، با خودش گفت، عجب شانسی؟ باز هم باید لیز بخوریم و روی زمین پهن شویم!