جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح‌های الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمدید قانون استخدام ناجا واصلاح تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد. در پایان این جلسه […]
جلسه علنی روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح‌های الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمدید قانون استخدام ناجا واصلاح تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد. در پایان این جلسه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد جهت پاسخ به سوال نماینده بوشهر در صحن علنی مجلس حاضر شد و عبدالحمید خدری پس از شنیدن پاسخ‌های وزیر آنها به صورت مشروط قانع کننده دانست.

لینک منبع