فیلم | ماجرای عمامه‌گذاری رضا کیانیان چه بود؟
فیلم | ماجرای عمامه‌گذاری رضا کیانیان چه بود؟

خاطره رضا کیانیان از عمامه‌گذاری و سخنرانیش در شب بیست‌وسوم ماه رمضان را ببینید و بشنوید.

خاطره رضا کیانیان از عمامه‌گذاری و سخنرانیش در شب بیست‌وسوم ماه رمضان را ببینید و بشنوید.