کیهان خطاب به دولت: با ارباب مذاکره کردید این شد، رعیت (ژاپن) که جای خود دارد!
کیهان خطاب به دولت: با ارباب مذاکره کردید این شد، رعیت (ژاپن) که جای خود دارد!

روزنامه کیهان که در کنار سایر رسانه های اصولگرا از سفر “آبه شینزو” به ایران ناراحت و نگران است. به گزارش سایت خبری مدآرا، روزنامه کیهان که در کنار سایر رسانه های اصولگرا از سفر “آبه شینزو” به ایران ناراحت و نگران است در ستون یادداشت امروز خودش به نقل از جعفربلوری نوشت:مذاکره با آمریکا اگر حماقت […]

روزنامه کیهان که در کنار سایر رسانه های اصولگرا از سفر “آبه شینزو” به ایران ناراحت و نگران است.


به گزارش سایت خبری مدآرا، روزنامه کیهان که در کنار سایر رسانه های اصولگرا از سفر “آبه شینزو” به ایران ناراحت و نگران است در ستون یادداشت امروز خودش به نقل از جعفربلوری نوشت:مذاکره با آمریکا اگر حماقت نباشد، خیانت است. سردبیر کیهان همچنین با اشاره به سفر وزریر خارجه آلمان به کشورمان هم یادآوری کرد: روز دوشنبه وزیر خارجه کشوری به ایران آمد که اختیار دادن یک باک بنزین به هواپیمای آقای ظریف را ندارد و امروز نخست‌وزیر کشوری به تهران می‌آید که به خاطر فروش یک دستگاه خودرو به سفارت کشورمان در هند، مجبور به عذرخواهی کتبی و رسمی از آمریکا شد. امروز نخست‌وزیر کشوری به ایران می‌آید که وزیر دفاع اسبق آن از آمریکا به دلیل حمله اتمی به کشورش تشکر کرد و ارباب نیز با وجود گذشت حدود ۷۴ سال، هنوز حاضر به عذرخواهی از کشتن صدها هزار شهروند ژاپنی نشده است. با ارباب مذاکره کردید این شد، رعیت که جای خود دارد!/ گروه تحلیل خبر سایت مدآرا