محمدرضا خاتمی: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است
محمدرضا خاتمی: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است

محمدرضا خاتمی با تأیید اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکمش گفت: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است تا بخواهیم درباره آن سخن بگویم. به گزارش سایت خبری مدآرا، امیرحسین آبادی وکیل پرونده سید محمدرضا خاتمی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه حکم دادگاه خاتمی صادر شده، اما هنوز ابلاغ نشده است  گفت: چیزی […]

محمدرضا خاتمی با تأیید اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکمش گفت: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است تا بخواهیم درباره آن سخن بگویم.


به گزارش سایت خبری مدآرا، امیرحسین آبادی وکیل پرونده سید محمدرضا خاتمی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه حکم دادگاه خاتمی صادر شده، اما هنوز ابلاغ نشده است  گفت: چیزی تاکنون به ما ابلاغ نشده است و حتی از این موضوع بی اطلاع هستم. اگر پاسخ ما را بدهند فردا برای بررسی موضوع به دادگاه می‌رویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر رأی دادگاه محکومیت باشد. این حکم قابل تجدیدنظر است.

محمدرضا خاتمی نیز با تأیید اظهارات سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است تا بخواهیم درباره آن سخن بگویم.

اتهام خاتمی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مصاحبه‌ای درباره حوادث سال ۸۸ است.

گفتنی است غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز گفت: دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ می‌شد ولی به دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است.

وی افزود: این رأی غیرقطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم./ ایرنا