اظهارنظرات متفاوت آملی لاریجانی در مورد اتهامات اکبر طبری
اظهارنظرات متفاوت آملی لاریجانی در مورد اتهامات اکبر طبری

دو اظهارنظر متفاوت آملی لاریجانی در مورد اتهامات معاون اجرایی دفترش که در بازداشت است. به گزارش سایت خبری مدآرا، ۶ تیر ٩٨: برخی اتهامات در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن […]

دو اظهارنظر متفاوت آملی لاریجانی در مورد اتهامات معاون اجرایی دفترش که در بازداشت است.


به گزارش سایت خبری مدآرا، ۶ تیر ٩٨: برخی اتهامات در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟

٢٧ مرداد ٩٨: اگر معاون اجرایی حوزه ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده ، تعقیب و رسیدگی عادلانه به جرم او، طبق قاعده و وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که بنده هم قائل به استثناء در این جهت نیستم/ انتخاب