اقدام عجیب خبرگزاری فارس برای آزادی حسن عباسی
اقدام عجیب خبرگزاری فارس برای آزادی حسن عباسی

خبرگزاری فارس در اقدامی عجیب برای آزادی حسن عباسی کمپین راه اندازی کرد. به گزارش سایت خبری مدآرا، خبرگزارى فارس کمپینى براى آزادى حسن عباسى راه انداخته که در آن هزار نفر خواستار آزادى وى شده اند. این نخستین بار است که فارس چنین کمپینى راه انداخته و پیش از این ، دستگیرى صدها دانشجو ، […]

خبرگزاری فارس در اقدامی عجیب برای آزادی حسن عباسی کمپین راه اندازی کرد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، خبرگزارى فارس کمپینى براى آزادى حسن عباسى راه انداخته که در آن هزار نفر خواستار آزادى وى شده اند.

این نخستین بار است که فارس چنین کمپینى راه انداخته و پیش از این ، دستگیرى صدها دانشجو ، روزنامه نگار ، کارگر ، فعال مدنى و … براى این خبرگزارى اهمیتى نداشت.