بازداشت “محمدعلی پورمختار” نماینده همدان صحت ندارد
بازداشت “محمدعلی پورمختار” نماینده همدان صحت ندارد

دادستان تهران گفت: علی القاصی در جمع خبرنگاران درباره بازداشت پورمختار نماینده همدان و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و آزادی آقای پورمختار با قید وثیقه صحت ندارد. به گزارش سایت خبری مدآرا، علی القاصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازداشت پورمختار نماینده همدان و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت […]

دادستان تهران گفت: علی القاصی در جمع خبرنگاران درباره بازداشت پورمختار نماینده همدان و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و آزادی آقای پورمختار با قید وثیقه صحت ندارد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، علی القاصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازداشت پورمختار نماینده همدان و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و آزادی آقای پورمختار با قید وثیقه صحت ندارد ./ ایسنا