تصاویر مزرعه پرورش کروکدیل در ملایر
تصاویر مزرعه پرورش کروکدیل در ملایر

جمعی از اصحاب رسانه صبح دوشنبه از مزرعه پرورش کروکدیل و پرورش ماهی قزل آلا در ملایر استان همدان بازدید کردند. عکس: ایمان حامی خواه_خبرگزاری مهر    

جمعی از اصحاب رسانه صبح دوشنبه از مزرعه پرورش کروکدیل و پرورش ماهی قزل آلا در ملایر استان همدان بازدید کردند.


عکس: ایمان حامی خواه_خبرگزاری مهر