دختر وزیر سابق صمت بازداشت و روانه زندان شد
دختر وزیر سابق صمت بازداشت و روانه زندان شد

شبنم نعمت زاده بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش سایت خبری مدآرا؛ خبرگزاری میزان خبر داده است که شبنم نعمت زاده بازداشت و روانه زندان شده است. قاضی مسعودی مقام صبح امروز خبر داده بود که جلسه دادگاه خانوم نعمت زاده ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.

شبنم نعمت زاده بازداشت و روانه زندان شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا؛ خبرگزاری میزان خبر داده است که شبنم نعمت زاده بازداشت و روانه زندان شده است. قاضی مسعودی مقام صبح امروز خبر داده بود که جلسه دادگاه خانوم نعمت زاده ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.