جشن عکاسان سینمای ایران
جشن عکاسان سینمای ایران

چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران به دبیری نیکی کریمی. (الهه کریمی/سینما تیکت)

چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران به دبیری نیکی کریمی.


(الهه کریمی/سینما تیکت)

نمایشگاه هنرهای نمایشی جشنواره ی جغرافیایی در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی. (ایی پی ای)