تصاویر پنجاه و یکمین دوره بازی های المپیک ارامنه ایران
تصاویر پنجاه و یکمین دوره بازی های المپیک ارامنه ایران

پنجاه و یکمین دوره بازی های المپیک ارامنه ایران جمعه شب با حضور محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در ورزشگاه آرارات تهران آغاز شد.عکاس ژنیا ابدیان (Genia Abadian) عکس: ایرنا_ژوانا ابدیان

پنجاه و یکمین دوره بازی های المپیک ارامنه ایران جمعه شب با حضور محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در ورزشگاه آرارات تهران آغاز شد.عکاس ژنیا ابدیان (Genia Abadian)


عکس: ایرنا_ژوانا ابدیان