تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری فعالیت خواهند کرد
تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری فعالیت خواهند کرد

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به زودی اجرایی خواهد شد. به گزارش سایت خبری مدآرا، وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ […]

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به زودی اجرایی خواهد شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.