تصاویر کاروانسرای سنگی «تی تی»
تصاویر کاروانسرای سنگی «تی تی»

کاروانسرای سنگی «تی تی» (تی تی به معنای شکوفه) در فاصله ۸ کیلومتری شهر سیاهکل در استان گیلان قرار دارد. این مکان برای توقف و استراحت مسافران بین دو شهر دیلمان و لاهیجان ساخته شده بود. عکس: ایرنا_امین رحمانی  

کاروانسرای سنگی «تی تی» (تی تی به معنای شکوفه) در فاصله ۸ کیلومتری شهر سیاهکل در استان گیلان قرار دارد. این مکان برای توقف و استراحت مسافران بین دو شهر دیلمان و لاهیجان ساخته شده بود.


عکس: ایرنا_امین رحمانی