متین ستوده به دادسرای ارشاد تهران احضار شد
متین ستوده به دادسرای ارشاد تهران احضار شد

 در پی درخواست‌های مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران صبح امروز متین ستوده بازیگر سینما به دادسرای ارشاد احضار شد. به گزارش سایت خبری مدآرا،خبرگزاری تسنیم نوشت: در پی درخواست‌های مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران صبح روز گذشنه متین ستوده بازیگر سینما به دادسرای ارشاد احضار شد.  

 در پی درخواست‌های مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران صبح امروز متین ستوده بازیگر سینما به دادسرای ارشاد احضار شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا،خبرگزاری تسنیم نوشت: در پی درخواست‌های مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران صبح روز گذشنه متین ستوده بازیگر سینما به دادسرای ارشاد احضار شد.