مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی کیست؟
مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی کیست؟

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز انتخاب شد. به گزارش سایت خبری مدآرا،  کانال رسد، درباره مدیر جدید آژانس انرژی اتمی نوشت: گروسی ۵٨ ساله نخستین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمریکای جنوبی است.وی از جمله دیپلمات‌هایی بود که با آمانو به ایران سفر کرد و از اعضای گروهی بود که گزارش سال […]

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز انتخاب شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا،  کانال رسد، درباره مدیر جدید آژانس انرژی اتمی نوشت:

گروسی ۵٨ ساله نخستین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمریکای جنوبی است.وی از جمله دیپلمات‌هایی بود که با آمانو به ایران سفر کرد و از اعضای گروهی بود که گزارش سال ۲۰۱۱ PMD  را تهیه کردند.

گروسی در ماه‌های گذشته از جمله درباره نحوه مدیریت آژانس گفته بود :”تردید از سکوت نشات میگیرد ” و متعهد شده بود که رویکردی سخت اما عادلانه در حوزه نظارت داشته و در گفتگوی مداوم با کشورهای عضو باشد.⁦

ماریانو گروسی که کشورش در تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی ایران و آموزش دانشمندان هسته‌ای ⁧ ایران ⁩ نقش داشته ، رابطه با تهران در این حوزه را نزدیک اما پیچیده توصیف کرده و  گفته ایران میتونه درس‌هایی از آرژانتین بگیرد.

گروسی پیش از این خواستار دسترسی بیشتر بازرسان آژانس به تأسیسات هسته ای ایران شده بود، او ‏در یک مصاحبه گفت بازی بر مبنای قواعد اجازه داده که صنعت هسته‌ای کشورش پیشرفت کند.