توصیه آیت الله خامنه ای درباره ناآرامی های عراق و لبنان
توصیه آیت الله خامنه ای درباره ناآرامی های عراق و لبنان

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند :به دلسوزان عراق و لبنان توصیه میکنم اولویتشان را علاج ناامنی قرار دهند. به گزارش سایت خبری مدآرا، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش،  یادآور شدند: بزرگ‌ترین لطمه‌ای که دشمنان میتوانند به یک کشور بزنند، این است که امنیت را از آن […]

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند :به دلسوزان عراق و لبنان توصیه میکنم اولویتشان را علاج ناامنی قرار دهند.


به گزارش سایت خبری مدآرا، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش،  یادآور شدند: بزرگ‌ترین لطمه‌ای که دشمنان میتوانند به یک کشور بزنند، این است که امنیت را از آن سلب نمایند؛ کاری که امروز در برخی کشورهای منطقه شروع کردند و امنیت را از مردم میگیرند. در دنیا بیشتر از همه، آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه دارند آشوب به پا میکنند. این بدترین دشمنی و خطرناک‌ترین کینه‌ورزی علیه یک ملت است.

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه به دلسوزان عراق و لبنان توصیه میکنم اولویتشان را علاج ناامنی قرار دهند، گفتند:
مردمشان هم مطالباتی دارند، بحق هم هست اما باید بدانند این مطالبات در چارچوب ساختارهای قانونی [کشورشان] قابل تحقق و ممکن است. وقتی در کشوری ساختار قانونی به‌هم ریخت، هیچ عملی نمیشود انجام داد. وقتی در کشوری خلأ به وجود آمد، هیچ اقدام مثبتی نمیتوان کرد.