واکنش «ابومهدی المهندس» به شبهه برخورد حشد شعبی با معترضان عراقی
واکنش «ابومهدی المهندس» به شبهه برخورد حشد شعبی با معترضان عراقی

رئیس ستاد بسیج مردمی عراق گفت: مرگ برای ما آسان‌تر است از اینکه حتی یک گلوله به‌سمت جوانان یا هر هموطن‌مان شلیک کنیم. آن‌ها در طول نبرد برای آزادسازی کشور، همواره پشتیبان بسیج مردمی بوده‌اند. به گزارش سایت خبری مدآرا، «ابومهدی المهندس» رئیس ستاد بسیج مردمی عراق گفت: مرگ برای ما آسان‌تر است از اینکه حتی یک […]

رئیس ستاد بسیج مردمی عراق گفت: مرگ برای ما آسان‌تر است از اینکه حتی یک گلوله به‌سمت جوانان یا هر هموطن‌مان شلیک کنیم. آن‌ها در طول نبرد برای آزادسازی کشور، همواره پشتیبان بسیج مردمی بوده‌اند.


به گزارش سایت خبری مدآرا، «ابومهدی المهندس» رئیس ستاد بسیج مردمی عراق گفت: مرگ برای ما آسان‌تر است از اینکه حتی یک گلوله به‌سمت جوانان یا هر هموطن‌مان شلیک کنیم. آن‌ها در طول نبرد برای آزادسازی کشور، همواره پشتیبان بسیج مردمی بوده‌اند.

منبع: ایسنا