شهردار اصفهان خبرداد: خسارات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی به شهر اصفهان در ناآرامی های اخیر
شهردار اصفهان خبرداد: خسارات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی به شهر اصفهان در ناآرامی های اخیر

شهردار اصفهان میزان خسارت وارده به شهر اصفهان درجریان نا آرامی های اخیر را ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: زیرساخت های شهری، معابر و تاسیسات شهری اصفهان آسیب دیده است. به گزارش سایت خبری مدآرا،  شهردار اصفهان گفت: زیرساخت های شهری، معابر و تاسیسات شهری اصفهان آسیب دیده است و باتوجه به […]

شهردار اصفهان میزان خسارت وارده به شهر اصفهان درجریان نا آرامی های اخیر را ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: زیرساخت های شهری، معابر و تاسیسات شهری اصفهان آسیب دیده است.


به گزارش سایت خبری مدآرا،  شهردار اصفهان گفت: زیرساخت های شهری، معابر و تاسیسات شهری اصفهان آسیب دیده است و باتوجه به تحریم ها جایگزینی و تامین بسیاری از خسارت های وارد شده دشوار و در مواردی غیرممکن است.

قدرت الله نوروزی در جلسه فوق العاده مدیران و معاونان شهرداری خواستار تلاش ویژه جهت بازگردان شهر به وضعیت عادی و ادامه خدمت رسانی به شهروندان شد.

وی با اشاره به فعال بودن اتوبوسرانی گفت: تلاش می کنیم با رفع مشکلات، مترو هم به زودی فعالیت خود را از سرگیرد.

شهردار اصفهان با تاکید براینکه قطعا بازسازی ایستگاه های مترو و اتوبوس ها دشوار و زمانبر خواهد بود، افزود: این اموال متعلق به مردم است و تخریب آنها هزینه های زیادی به شهر تحمیل می کند بنابراین از مردم می خواهیم از این اموال محافظت کنند. /ایسنا