مدیر عامل شرکت آپاداناسرام یک روز بعد از معارفه برکنار شد/نماینده بویین زهرا: این صالحی آن “صالحی” نبود که گفتم!
مدیر عامل شرکت آپاداناسرام یک روز بعد از معارفه برکنار شد/نماینده بویین زهرا: این صالحی آن “صالحی” نبود که گفتم!

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام بعد از یک روز معارفه برکنار و مدیر جدید معارفه می شود. به گزارش اختصاصی سایت خبری مدآرا،  روز گذشته مدیری به نام صالحی به توصیه روح الله بابایی صالح نماینده بوئین زهرا در مجلس که این کارخانه در این شهرستان قرار دارد به عنوان مدیر عامل شرکت آپادانا سرام وابسته به […]

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام بعد از یک روز معارفه برکنار و مدیر جدید معارفه می شود.


به گزارش اختصاصی سایت خبری مدآرا،  روز گذشته مدیری به نام صالحی به توصیه روح الله بابایی صالح نماینده بوئین زهرا در مجلس که این کارخانه در این شهرستان قرار دارد به عنوان مدیر عامل شرکت آپادانا سرام وابسته به هلدینگ آتیه صبا و صندوق بازنشستگی منصوب شد که طبق شنیده ها از آنجایی که صالحی منصوب شده همان صالحی مدنظر نماینده مجلس نبود! حالا قرار است فرد مورد اشاره را بعد از یک روز انتصاب عزل و فرد مورد نظر نماینده را جایگزین وی کنند.

انتصاب و تغییرات سفارشی در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ آتیه صبا و صندوق بازنشستگی در حالی رخ می دهند که حتی مشخصات و کارنامه کاری مدیران بررسی نمی شود.
گفته می شود این انتصاب توسط میرنیا معاون هلدینگ آتیه صبا رخ داده است.