مجلس عراق با استعفای نخست وزیر موافقت کرد
مجلس عراق با استعفای نخست وزیر موافقت کرد

مجلس عراق روز یکشنبه با برگزاری جلسه فوق العاده با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور موافقت کرد. به گزارش سایت خبری مدآرا، نخست وزیر عراق روز جمعه از استعفای خود به دنبال برخی ناآرامی ها در این کشور خبر داد. این خبر در حال تکمیل است.

مجلس عراق روز یکشنبه با برگزاری جلسه فوق العاده با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور موافقت کرد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، نخست وزیر عراق روز جمعه از استعفای خود به دنبال برخی ناآرامی ها در این کشور خبر داد.

این خبر در حال تکمیل است.