تصاویر بازدید استاندار همدان از ستاد انتخاباتی استان
تصاویر بازدید استاندار همدان از ستاد انتخاباتی استان

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان از ستاد انتخاباتی این استان بازدید کرد.

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان از ستاد انتخاباتی این استان بازدید کرد.