محمد مساعد، روزنامه نگار بازداشتی از زندان اوین آزاد شد
محمد مساعد، روزنامه نگار بازداشتی از زندان اوین آزاد شد

محمد مساعد ساعتی پیش از زندان اوبن آزاد شد. این روزنامه نگار سابق روزنامه شرق در روزهای شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بازداشت شد. به گزارش سایت خبری مدآرا، محمد مساعد ساعتی پیش با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه نگار سابق روزنامه شرق در روزهای شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بازداشت […]

محمد مساعد ساعتی پیش از زندان اوبن آزاد شد. این روزنامه نگار سابق روزنامه شرق در روزهای شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بازداشت شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، محمد مساعد ساعتی پیش با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه نگار سابق روزنامه شرق در روزهای شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بازداشت شد.

 

 

 

بیشتر بخوانید:

بررسی پرونده «محمد مساعد» در دادسرای جرایم اینترنتی