عصبانیت برخی نمایندگان از نطق سلحشوری/ من نماینده ملت هستم باید حرف آنها را بزنم
عصبانیت برخی نمایندگان از نطق سلحشوری/ من نماینده ملت هستم باید حرف آنها را بزنم

سلحشوری در نطق خود مطالبی را عنوان و صحبت‌هایی را در خصوص نمایندگان و اداره مجلس بیان کرد. برخی از نمایندگان که این سخنان سلحشوری را برنمی‌تابیدند به وی اعتراض کردند و از رئیس مجلس درخواست کردند که اجازه ندهد او به نطقش ادامه دهد. به گزارش سایت خبری مدآرا، در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۸ آذر […]

سلحشوری در نطق خود مطالبی را عنوان و صحبت‌هایی را در خصوص نمایندگان و اداره مجلس بیان کرد. برخی از نمایندگان که این سخنان سلحشوری را برنمی‌تابیدند به وی اعتراض کردند و از رئیس مجلس درخواست کردند که اجازه ندهد او به نطقش ادامه دهد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۸ آذر مجلس شورای اسلامی پروانه سلحشوری برای ایراد نطق سالیانه در جایگاه و پشت تریبون قرار گرفت.

سلحشوری در نطق خود مطالبی را عنوان و صحبت‌هایی را در خصوص نمایندگان و اداره مجلس بیان کرد. برخی از نمایندگان که این سخنان سلحشوری را برنمی‌تابیدند به وی اعتراض کردند و از رئیس مجلس درخواست کردند که اجازه ندهد او به نطقش ادامه دهد.

ناصری نژاد و جاسمی مدام تکرار می‌کردند که از جایگاه نطق پایین بیا پس از آنکه نطق سلحشوری به اتمام رسید و در میان حلقه تعدادی از وکلای ملت قرار گرفت سلیمی و برخی دیگر از نمایندگان به وی حمله کردند که تو شأن مجلس را زیر سوال بردی.

سلحشوری به آنها پاسخ داد: من نماینده ملت هستم باید حرف آنها را بزنم.

در ادامه که زنان مجلس به حمایت از سلحشوری پرداختند برخی دیگر از نمایندگان با آنان مشاجره کردند و در میان آنها زرآبادی را آماج حملات تند خود قرار دادند.

 

 

منبع: ایسنا