اسپوتنیک: ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران بازداشت شدند
اسپوتنیک: ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران بازداشت شدند

خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری از دستور دستگیری ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران خبر داد. به گزارش سایت خبری مدآرا، خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری از دستور دستگیری ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران خبر داد.   […]

خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری از دستور دستگیری ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران خبر داد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری از دستور دستگیری ۹ تن از وزرای عراقی، ۱۲ تن از نمایندگان مجلس و ۱۱ تن از استانداران خبر داد.

 

أوامر بالقبض على ۹ وزراء و۱۲ نائبا و۱۱ محافظا فی العراق