نماینده مجلس: سران قوا اعتبارات خارج از شمول دارند که آن را “عشقی” خرج می کنند!
نماینده مجلس: سران قوا اعتبارات خارج از شمول دارند که آن را “عشقی” خرج می کنند!

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم: روئسای سه قوه وقتی به سفرهای استانی می روند کلی محافظ و خدم و حشم دارند که انتظار است معمولی در سفرهای استانی حاضر شوند که حداقل اگر شهید شدند به نفع نظام است و امامزاده ای برای آنها ساخته خواهد شد. حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس […]

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم: روئسای سه قوه وقتی به سفرهای استانی می روند کلی محافظ و خدم و حشم دارند که انتظار است معمولی در سفرهای استانی حاضر شوند که حداقل اگر شهید شدند به نفع نظام است و امامزاده ای برای آنها ساخته خواهد شد.


حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم در گفتوگو با سایت خبری مدآرا گفت: اعتبارات میلیاردی خارج از شمول سران قوا که خارج از دید بازرسی و دیوان محاسبات است باید قطع شود. (اینجا)

وی ادامه داد: بر اساس این موضوع هر کدام از سران قوا اعتبارات خارج از شمول دارند که آن را عشقی خرج می کنند.

کامران گفت: اعتبار خارج از شمول رئیس مجلس در زمان ریاست حدادعادل بر مجلس ۳ میلیارد بود که الان در زمان آقای لاریجانی ۵۰ میلیارد تومان شده است که دیوان محاسبات هم نظارتی بر آن ندارد.

وی ادامه داد: قطعا اعتباری که از این محل در اختیار رئیس جمهور است بیشتر از میزان اعتبار خارج از شمول رئیس مجلس می باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان با انتقاد از رفتار روسای سه قوا در سفر های استانی گفت: روئسای سه قوه وقتی به سفرهای استانی می روند کلی محافظ و خدم و حشم دارند که انتظار است به شکل معمولی و عادی و کم هزینه در سفرهای استانی حاضر شوند که حداقل اگر شهید شدند به نفع نظام است و امامزاده ای برای آنها ساخته خواهد شد.