مجری جنجالی صداوسیما: کاش هزاران زینب ابوطالبی داشتیم
مجری جنجالی صداوسیما: کاش هزاران زینب ابوطالبی داشتیم
امیرحسین ثابتی؛ فعال سیاسی اصولگرا و یکی از مجریان برنامه «جهان آرا» به انتقادات از اظهارات زینب ابوطالبی (مجری) که گفته بود: «اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود، اگر هم اعتقاد دارد باید جدی وارد میدان شود. امروز همه ایرانیان به نوعی زندگی سلحشورانه احتیاج دارند.» واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدآرا، امیرحسین ثابتی؛ فعال سیاسی اصولگرا و یکی از مجریان برنامه «جهان آرا» به انتقادات از اظهارات زینب ابوطالبی (مجری) که گفته بود: «اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود، اگر هم اعتقاد دارد باید جدی وارد میدان شود. امروز همه ایرانیان به نوعی زندگی سلحشورانه احتیاج دارند.» واکنش نشان داد.

ثابتی در توئیتر خود نوشت:

مجری تلویزیون اظهارات زینب ابوطالبی را توجیه کرد

وی ساعتی بعد در جواب کاربری نوشت :

مجری تلویزیون اظهارات زینب ابوطالبی را توجیه کرد

  • منبع خبر : مدآرا