تصاویر تعدادی از جانباختگان حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات تهران | سایت خبری تحلیلی مدارا