توضیحات نایب رییس مجلس در خصوص موضوع واریز ودیعه ۲۰۰ میلیونی نمایندگان | سایت خبری تحلیلی مدآرا
توضیحات نایب رییس مجلس در خصوص موضوع واریز ودیعه ۲۰۰ میلیونی نمایندگان

ویدیویی از توضیحات نایب رئیس مجلس در خصوص موضوع واریز ودیعه ۲۰۰ میلیونی نمایندگان را مشاهده می کنید.